Selg Bolig Selv – Oppgjør, Pris kr. 9 900,-

SelgBoligSelv forestår oppgjør mellom deg som selger og kjøperen med tinglysning av de nøvendige dokumenter.

Ved bestilling av Oppgjør betales 3 500,- ved oppstart. Du har ikke angrerett på oppstartbeløpet som betales i det du blir kunde hos oss.

I oppgjøret betales de siste kr. 6 400,- *)

Pakken inneholder:

  • Alle nødvendige brev og dokumenter.
  • Skjøte/annet eierbevis
  • Kjøpekontrakt
  • SelgBoligSelv forestår oppgjør av kjøpesummen.
  • Rett til å tegne boligselgerforsikring **)

Hjemmel

SelgBoligSelv forutsetter at du har hjemmel til eiendommen som selges og at tidligere urådighetspant er slettet når du blir kunde hos oss. Vi aksepterer normalt ikke utstedelse av "blancoskjøte".

Kjøpesummen skal dekke heftelser

Det er et vilkår for at SelgBoligSelv påtar seg oppgjørsfunksjonen ved gjennomføring av salg at kjøpesummen vil dekke alle tinglyste og lovbestemte heftelser på eiendommen. Hvis det virker sannsynlig at den kjøpesum man kan forvente å få ikke vil dekke heftelsene, bør kunden ikke velge SelgBoligSelv uten først å ha forvisset seg om at panthavere vil gå med på å slette sine heftelser i eiendommen likevel.

SelgBoligSelv vil normalt ikke påta seg oppdrag hvor kjøpesummen ikke dekker heftelsene i eiendommen, og kan når dette blir klart kunne frasi seg oppdraget hva angår oppgjørsdelen.

Selger kan eventuelt kontakte våre samarbeidende advokater; Glosimot & Co Advokatfirma AS for bistand knyttet til hjemmel- og heftelsesspørsmål. (adresse:Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo) Utgifter til slik hjelp fra advokat eller andre må dekkes av selger selv.

*) Ved salg av aksjebolig eller omsorgsbolig kommer det et tillegg på 3 000,- som hånteres i oppgjøret. Ved salg over kr 4 500 000 kommer det et tillegg på kr 1 000,- som håndteres i oppgjøret.

**) Boligselgerforsikring forutsetter at det fremlegges boligsalgsrapport eller takst avhengig av eiendomstypen og egenerklæring undertegnes av både kjøper og selger. (OBS! Boligselgerforsikring kan kun tegnes senest samtidig med underskrift av kjøpekontrakt)

***) Når SelgBoligSelv forestår oppgjør, kommer det et tillegg av sikringsobligasjon kr. 585,-. Eventuelle andre dokumenterte utlegg vil også bli krevet refundert.

Beløp blir trukket automatisk i forbindelse med oppgjør av kjøpesummen.

Det vil også kunne påløpe tilleggs kostnader til forretningsfører og andre som eksempelvis kommunen og Infoland. Kostnadene vil være individuelle for den enkelte eiendom og vil derfor kunne varierer fra sted til sted og skal dekkes av selger.

Vi har beklageligvis ikke mulighet til å si noe mer konkret om dette, men anbefaler selger å kontakte eventuell lokal forretningsfører, kommune eller www.infoland.no for mer informasjon.

Bestill pakke

Bestill nå